Přidaná hodnota aktivního investování

Přidaná hodnota aktivního investování

V rámci tohoto worskhopu se zaměříme na to, jaká je přidaná hodnota aktivní správy pro investora a jakou úlohu mají aktivně řízené fondy v portfoliu. Aktivní správa není jen o správné alokaci portfolia v čase, ale také o využití privátního kapitálu pro vytváření pozitivních dopadů a trendů. Zaměříme se také na koncept udržitelnosti, který je s aktivní správou v posledních dvou dekádách velmi úzce propojen.