Placené poradenství právně správně

Workshop

Placené poradenství právně správně

Jak zajistit, aby vaše služby placeného poradenství byly nejen efektivní, ale také právně správně? Právník v palbě otázek zkušeného praktika! A dojte také na prakické příklady z reálného života. Pokud chcete poskytovat placené poradenské služby, musíte být u toho!

  • Jaké jsou právní požadavky na poskytování placeného poradenství?
  • Jak správně sestavit smlouvy s klienty, aby byly právně závazné a chránily vaše zájmy?
  • Jaké jsou povinnosti a odpovědnosti poradce vůči klientům?
  • Jak se vyhnout běžným právním nástrahám a problémům v oblasti poradenství?