Jan Grufík

Obchodní ředitel společnosti Freedom FS, finanční poradce

Jan Grufík

Obchodní ředitel společnosti Freedom FS, finanční poradce
linkedin-icon

Profil řečníka

Jan je zkušený manažer a podnikatel ve finančním poradenství s bohatou kariérou od roku 2007. Začínal jako poradce v AWD a postupně se vypracoval až na pozici manažera. V roce 2015 se připojil ke společnosti Freedom, kde se stal postupně spolumajitelem. Během svého profesního života získal klíčové certifikace EFA a EFP, které mu otevřely dveře k dalšímu profesnímu růstu a vybudování hodnotného klientského kmene. Při své praxi si také uvědomil, že na trhu neexistují firmy a nástroje, kde by bylo možné získané znalosti plně aplikovat.

To jej vedlo, společně se svými kolegy z Freedom, k vytvoření unikátních nástrojů a služeb, které umožňují poradcům aplikovat získané znalosti a pomáhají jim mnohem efektivněji budovat a spravovat jejich klientské kmeny. Díky jeho iniciativě a znalostem vznikly unikátní služby jako Audit státního důchodového zabezpečení, Privátní finanční audit a funkční aplikace placeného poradenství.

Jan se rovněž angažuje v osvětě zapojení státního zabezpečení do komplexního poradenství a vzdělávání poradců napříč trhem. Díky svému porozumění potřebám poradců přináší inovativní řešení, která jim pomáhají systematicky a vědomě rozvíjet svůj klientský kmen a využívat jeho potenciál naplno.
Jan Grufík je tedy nejen vynikajícím finančním manažerem, ale také inspirativním mentorem a lídrem, který pomáhá rozvíjet schopnosti a úspěch finančních poradců, kteří chtějí posunout svůj business na vyšší úroveň.