Amundi Czech Republic Asset management

Amundi Czech Republic Asset management

facebook-icon linkedin-icon

O Amundi

Společnost Amundi je evropský lídr v oblasti správy aktiv, patřící mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů[1] na poli investic. K datu 30.6.2023  spravovala více než 1.96 mld. eur[2] pro více než sto milionů klientů na celém světě.

Prostřednictvím šesti hlavních investičních center[3] nabízí klientům bohaté služby v oblasti finančních trhů a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení. Díky své velikosti a mezinárodnímu působení má jedinečné možnosti v oblasti výzkumu a poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům šitým na míru. Z dokonalého využíti výhod, plynoucích z narůstajícího rozsahu a velikosti, jedinečným schopnostem v oblasti výzkumu, a dovednostem takřka 5 400 členů[4] týmů má Amundi možnost nabízet svým klientům nové a progresivní služby.

Udržitelnost je jedním za základních pilířů Amundi, i proto se skupina globálně zavázala k dlouhodobému dodržování principů zodpovědné investování. Byla jednou z prvních společností, která v roce 2006 podepsala deklaraci principů odpovědného investování a k 30. 6. 2023 spravovala v oblasti odpovědného financování aktiva v hodnotě 829 mld. eur.[5]

Amundi. Důvěru je třeba si získat.

Pro více informací navštivte www.amundi.cz a www.amundi.sk. Dokumenty a reporty pravidelně zveřejňujeme i na www.research-center.amundi.com.

[1] Zdroj: IPE „Top 500 asset managers“.

[2] Amundi AUM ke 30.6.2023

[3] Investiční centra Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio

[4] Počet zaměstnanců k 30.6.2023

[5] Informace Amundi k 30.6.2023