Fidelity International

Fidelity International

linkedin-icon
Ivana Laňová, +43 676 4100 104
ivana.lanova@fil.com

Ve Fidelity International je naším cílem spolupracovat na budování lepší finanční budoucnosti pro naše klienty a věříme, že dlouhodobé investování je pro dosažení tohoto cíle zcela zásadní. Jako rodinná a managementem vlastněná společnost přemýšlíme mezigeneračně jak o našich službách, které budujeme a poskytujeme, tak i o způsobu, jakým investujeme jménem našich klientů.

Zaměřujeme se na to, abychom našim klientům přinášeli udržitelné investiční výnosy a zároveň kontrolovali náš dopad na společnost a životní prostředí. Abychom toho dosáhli, začleňujeme udržitelnost do našeho podnikání a investičního procesu a spolupracujeme se společnostmi, do nichž investujeme, abychom jim pomohli fungovat udržitelněji a společně dosáhli těchto dlouhodobých výnosů a zajistili lepší budoucnost pro všechny.