Triatleta fund SICAV

Triatleta fund SICAV

linkedin-icon facebook-icon twitter-icon instagram-icon
+420 601 222 000
ir@triatleta.cz

Triatleta je aktivně řízeným fondem, který investuje do růstových společností na rozvinutých trzích zejména v Evropě a Severní Americe. Cílem fondu je nakupovat kvalitně řízené společnosti, investovat dlouhodobě a udržovat nízké poplatky.

Fond vznikl v roce 2022 jako pokračování osobního portfolia zakladatele fondu a to na základě předchozích investičních výsledků dané strategie a poptávky po kvalitní a přímé investiční správě od prvních 19 privátních klientů (HNWI).

Již na konci dubna 2024 aktiva ve fondu dosáhly 402,1 mil. Kč. Fond nabízí 3 investiční třídy pro přímé investory a honorované finanční poradce a 1 třídu pro provizní poradenství. Do fondu lze investovat v CZK, EUR a USD.

V portfoliu fondu naleznete jak velké společnosti typu Microsoft nebo L´Oreal, tak i celou řadou méně známých společností, ale s vysokým růstovým potencionálem jako je IDEXX Laboratories, Williams-Sonoma  nebo Sprouts Farmers Market.

Obhospodařovatelem fondu je CODYA Investiční společnost, depozitářem Česká spořitelna a auditorem společnost Apogeo.